گزارش تحصیلی   کد :   کلمه عبور :  
    برنامه ی هفتگی سال تحصیلی 93-94
برنامه ی هفتگی سال تحصیلی 93-94 مشاهده...
    پیشنهادات و انتقادات به دست ما می رسد!
پیشنهادات و انتقادات به دست ما می رسد! پس از همراهی ما دلسرد نشوید. مشاهده...
    راه اندازی سایت جدید
با توجه به مشکلات و ضعف های وب سایت فعلی و به دنبال نظرات و پیشنهادات رسیده از بخش "پیشنهادات و انتقادات" مبنی بر جذاب و به روز نبودن وب سایت، دبیرستان فرزانگان1 اقدام به ایجاد وب سایت جدید با امکانات بیشتر و جداب تر نموده است. مشاهده...
    روز دختر مبارک
روز دختر مبارک مشاهده...
    برنامه امتحانی پایه چهارم
دانش آموزان پایه چهارم، لطفا جهت مشاهده برنامه امتحانی نوبت دوم روی فایل پیوستی کلیک نمایید مشاهده...
    برگزاری دومین همایش قلب و عروق
دومین همایش قلب و عروق با ایجاد وب سایت همایش (www.ufhamayesh.blogfa.com) و دادن فراخوان کتبی به تمامی مدارس دخترانه و پسرانه ناحیه یک و دو ارومیه آغاز گردید مشاهده...
    تجهیز کتابخانه
تجهیز کتابخانه مشاهده...
    تجلیل از نفرات برتر علمی - فرهنگی - قرآنی
تجلیل از نفرات برتر علمی - فرهنگی - قرآنی مشاهده...
آرشیو اخبار ...
    حديث يادگاري تبت
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 19/98
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 1
    زهرا يوسفي
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19/94
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 1
    مهربانو حسيني راد
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19/91
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 1
    نجمه احمدپور
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 20
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 2
    رضوان محمدي ورداني
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19/95
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 2
    فاطمه الهياري
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19/95
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 2
    کيانا باغبان
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19/93
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 2
    سپيده اسمعيل زاده مشکي
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 19/95
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 3
    سپيده محمودلو
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 19/95
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 3
    نيکي فروغي پور
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 19/95
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 3
    فروغ شريفي
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19/92
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 3
    الهه آزادکسب صالح
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19/91
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 3
    صهبا زهي سعادت
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 20
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم رياضي
    گل آرا احمدي آذر
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 20
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم رياضي
    شقايق رشيدي
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19/97
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم رياضي
    پريسا غلامزاده گلمرز
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19/93
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم رياضي
    سماء حداد طلاتپه
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 19/97
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم تجربي 1
    هانيه بابايي برنج آباد
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19/96
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم تجربي 1
    مريم عموزاده
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19/93
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم تجربي 1
    عاطفه واحدي
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 19/93
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم تجربي 2
    آيسان علي پور
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19/91
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم تجربي 2
    شقايق ميرزاده باراندوزي
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19/86
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم تجربي 2
    مليکا اسدي قراباغي
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 19/99
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم تجربي 3
    پانيذ بوشهري
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19/89
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم تجربي 3
    پارميدا باقرزادي
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19/85
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم تجربي 3
    نگين طايفه حسني
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 19/86
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم انساني
    فاطمه ماهان
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19/76
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم انساني
    سيده شقايق معروف گلشاني
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19/76
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم انساني
    آيناز خدايي
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19/74
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم انساني
    شيما غفاري
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 19/81
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس سوم رياضي
    غزال سنبلي
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19/73
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس سوم رياضي
    فاطمه جباري قره باغ
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19/65
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس سوم رياضي
    فاطمه بايرام زاده
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 20
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس سوم تجربي 1
    شيوا دميرچي
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19/96
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس سوم تجربي 1
    فائزه مولائي
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19/95
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس سوم تجربي 1
    سنا جعفري درخشان
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 19/95
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس سوم تجربي 2
    غزل علمداري مهد
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19/93
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس سوم تجربي 2
    زهرا بابازاده ايگدير
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19/92
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس سوم تجربي 2
    سيده زهرا موسوي ساداتي
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 19/29
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس سوم انساني
    مهسا حسن زاده
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 18/86
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس سوم انساني
    بهناز رحيم زاده
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 18/84
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس سوم انساني
    زهرا عباسي گزنق
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19/91
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 1
    مهسا زهي سعادت
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 19/84
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس چهارم تجربي 1
    ثنا اماني ديزجي
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19/78
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس چهارم تجربي 1
    ياسمن علياپور
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19/91
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 1
    زهرا اميني
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19/69
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس چهارم تجربي 1
    فاطمه شيرزاد
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 20
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس چهارم تجربي 2
    فرزانه قربانعلي زاده
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19/96
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس چهارم تجربي 2
    سماء قاسمي
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19/96
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس چهارم تجربي 2
    غزاله خطاپوش آذر
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19/88
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس چهارم تجربي 2
    غزاله محمدعلي نژاد
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 19/94
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس چهارم رياضي
    فروغ حبيب اللهي ساعتلو
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19/92
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس چهارم رياضي
    رعنا شريعت
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19/71
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس چهارم رياضي
 
نظر شما در باره ...سايت مدرسه
     معرفی
         مشخصات آموزشگاهها
         آلبوم عکس و تصاویر
         مشاهد اطلاعیه ها
         معرفی پرسنل
         مشاهده اخبار
         سایت های مفید


     آموزش
         مقالات آموزشی
         دانلود نرم افزار
         بانک سوال
         ارسال مقاله
      
      
      


     دانش آموز
         دانش آموزان موفق
         کارنامه تحصیلی
         مالی و انضباطی
         نمودار تحصیلی
         نمرات کلاسی
         آزمون ها دوره ای
      


      سایت
         ارسال نظرات
         درباره سایت
        
      
      
      


     ورود
        ورود پرسنل

        
             
      
      

تمامی حقوق این سایت نزد دبیرستان فرزانگان سمپاد ارومیه محفوظ میباشد