گزارش تحصیلی   کد :   کلمه عبور :  
    حديث يادگاري تبت
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 19/98
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 1
    زهرا يوسفي
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19/94
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 1
    مهربانو حسيني راد
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19/91
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 1
    نجمه احمدپور
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 20
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 2
    رضوان محمدي ورداني
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19/95
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 2
    فاطمه الهياري
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19/95
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 2
    کيانا باغبان
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19/93
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 2
    سپيده اسمعيل زاده مشکي
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 19/95
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 3
    سپيده محمودلو
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 19/95
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 3
    نيکي فروغي پور
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 19/95
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 3
    فروغ شريفي
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19/92
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 3
    الهه آزادکسب صالح
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19/91
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 3
    صهبا زهي سعادت
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 20
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم رياضي
    گل آرا احمدي آذر
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 20
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم رياضي
    شقايق رشيدي
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19/97
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم رياضي
    پريسا غلامزاده گلمرز
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19/93
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم رياضي
    سماء حداد طلاتپه
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 19/97
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم تجربي 1
    هانيه بابايي برنج آباد
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19/96
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم تجربي 1
    مريم عموزاده
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19/93
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم تجربي 1
    عاطفه واحدي
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 19/93
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم تجربي 2
    آيسان علي پور
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19/91
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم تجربي 2
    شقايق ميرزاده باراندوزي
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19/86
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم تجربي 2
    مليکا اسدي قراباغي
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 19/99
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم تجربي 3
    پانيذ بوشهري
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19/89
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم تجربي 3
    پارميدا باقرزادي
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19/85
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم تجربي 3
    نگين طايفه حسني
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 19/86
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم انساني
    فاطمه ماهان
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19/76
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم انساني
    سيده شقايق معروف گلشاني
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19/76
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم انساني
    آيناز خدايي
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19/74
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم انساني
    شيما غفاري
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 19/81
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس سوم رياضي
    غزال سنبلي
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19/73
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس سوم رياضي
    فاطمه جباري قره باغ
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19/65
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس سوم رياضي
    فاطمه بايرام زاده
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 20
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس سوم تجربي 1
    شيوا دميرچي
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19/96
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس سوم تجربي 1
    فائزه مولائي
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19/95
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس سوم تجربي 1
    سنا جعفري درخشان
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 19/95
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس سوم تجربي 2
    غزل علمداري مهد
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19/93
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس سوم تجربي 2
    زهرا بابازاده ايگدير
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19/92
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس سوم تجربي 2
    سيده زهرا موسوي ساداتي
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 19/29
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس سوم انساني
    مهسا حسن زاده
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 18/86
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس سوم انساني
    بهناز رحيم زاده
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 18/84
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس سوم انساني
    زهرا عباسي گزنق
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19/91
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 1
    مهسا زهي سعادت
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 19/84
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس چهارم تجربي 1
    ثنا اماني ديزجي
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19/78
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس چهارم تجربي 1
    ياسمن علياپور
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19/91
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 1
    زهرا اميني
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19/69
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس چهارم تجربي 1
    فاطمه شيرزاد
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 20
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس چهارم تجربي 2
    فرزانه قربانعلي زاده
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19/96
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس چهارم تجربي 2
    سماء قاسمي
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19/96
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس چهارم تجربي 2
    غزاله خطاپوش آذر
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19/88
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس چهارم تجربي 2
    غزاله محمدعلي نژاد
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 19/94
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس چهارم رياضي
    فروغ حبيب اللهي ساعتلو
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19/92
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس چهارم رياضي
    رعنا شريعت
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19/71
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس چهارم رياضي
 
نظر شما در باره ...سايت مدرسه
     معرفی
         مشخصات آموزشگاهها
         آلبوم عکس و تصاویر
         مشاهد اطلاعیه ها
         معرفی پرسنل
         مشاهده اخبار
         سایت های مفید


     آموزش
         مقالات آموزشی
         دانلود نرم افزار
         بانک سوال
         ارسال مقاله
      
      
      


     دانش آموز
         دانش آموزان موفق
         کارنامه تحصیلی
         مالی و انضباطی
         نمودار تحصیلی
         نمرات کلاسی
         آزمون ها دوره ای
      


      سایت
         ارسال نظرات
         درباره سایت
        
      
      
      


     ورود
        ورود پرسنل

        
             
      
      

تمامی حقوق این سایت نزد دبیرستان فرزانگان سمپاد ارومیه محفوظ میباشد